DALYVIAI

1. Konkurse „Šauniausia komanda 2021“ dalyvauti ir anketas pildyti gali komandos, kurias sudaro pavieniai įmonės darbuotojai ar to paties skyriaus kolegos. Komandas suburti ir rekomenduoti taip pat gali kiti žmonės – bendradarbiai, darbdaviai.

Norintys dalyvauti, turi įvykdyti žemiau išvardintas sąlygas:

2. Komandą finale galės sudaryti nuo 2 iki 5 narių. Registruojantis ir atliekant užduotis, komandos narių skaičius neribojamas.

3. Komandos gali registruotis www.sauniausiakomanda2021.lt svetainėje pateiktoje anketoje užpildę registracijos formą.

4. Vienas iš komandos narių turi pateikti informaciją apie save, nurodyti komandos pavadinimą ir įkelti bendrą komandos nuotrauką registracijos formoje bei patvirtinti, kad dalyvauja prisijungdamas su savo Facebook paskyra. Svetainėje  www.sauniausiakomanda2021.lt viešai bus skelbiama tik su komanda susijusi informacija.

5. Būtina užpildyti visus laukus. Dalyvaudami konkurse dalyviai sutinka, kad konkurso organizatoriai naudotų jų asmens duomenis kaip nurodyta šiose taisyklėse, taip pat sutinka laikytis nurodytų taisyklių ir organizatorių sprendimų.

6. Kiekvienas komandos narys įsipareigoja nurodyti tikrą informaciją apie save ir savo komandą, o konkurso organizatorius netinkamas anketas pašalinti.

KONKURSO EIGA

I turas. REGISTRACIJA trunka iki 2021.05.04, 12:00 val.

Registruotis gali visos norinčios komandos, kurios atitinka aprašytas sąlygas. Kilus klausimams juos užduoti galite el. paštu marketingas@officeday.lt ar „Officeday Lietuva“ Facebook profilyje.

II turas. BALSAVIMAS ir UŽDUOTYS – 2021.05.04, 12:00 val. – 2021.05.24, 12:00 val.

Balsavimo metu vienas žmogus galės atiduoti vieną balsą už pasirinktą komandą. Už dalyvius gali balsuoti visi, kurie turi Facebook paskyrą. Būtina prisijungti, kad galėtume fiksuoti taškų skaičių.

Antrame ture skelbiamos 3 papildomos užduotys, kurios po 1 pasirodys kas savaitę.

Užduočių atlikti nebūtina, bet bus prarandama galimybė pelnyti papildomus taškus.

TAŠKŲ SKAIČIAVIMAS

 • Užduotį atlikusi komanda iškart gauna 100 taškų – kiekvienas taškas konvertuojasi į papildomą balsą.
 • Komanda atlikusi visas užduotis išviso gali pelnyti 300 taškų, kuriuos konvertavus į balsus, jie bus sumuojami kartu su fanų balsais.

Konkurso organizatoriai pasilieka teisę užduoties neįskaityti. Žinia komandoms – konkurso organizatorius kartą per dieną prisijungia, patikrina atliktas užduotis ir jas įskaito arba ne, taškai už užduotis peržiūrimi kartą dienoje.

TOP 8:

2021.05.24 bus paskelbtos TOP 8 komandos, kurios bus pakviestos į finalą. TOP 8 komandas sudarys – komandos surinkusios daugiausia taškų ir balsų pagal 2021.05.24, 00:00 val. duomenis.

FINALAS:

Finalas vyks 2021 m. gegužės 27 dieną, nuotoliniu būdu. Finalo laikas bus patikslintas, o su komandomis susisiekiama asmeniškai.

PRIZŲ ATSIĖMIMAS:

Laimėtojai bus paskelbti www.sauniausiakomanda2021.lt svetainėje ir „Officeday Lietuva“ Facebook puslapyje. 1–3-os vietos nugalėtojų laimėti prizai ir 4-8-os vietos paguodos prizai bus pristatyti nugalėtojams per kurjerį, nurodytu adresu.

Jeigu tarp finalistų atsirastų komandų, negalinčių dėl tam tikrų priežasčių dalyvauti finale, komandos būtų pakeistos į kitas daugiausiai balsų surinkusias ar komisijos atrinktas komandas.

Prizai nekeičiami į kitos atperkamosios vertės ar piniginį ekvivalentą.

DUOMENŲ APSAUGA:

Užpildydamas registracijos formą Dalyvis sutinka, kad jo „Facebook“ paskyros profilio nuotrauka, vardas bei pavardė, darbovietė, trumpas prisistatymas, atsakymai į pateiktus klausimus ir užduotis būtų pateikiami viešai konkurso oficialiame internetiniame puslapyje (www.sauniausiakomanda2021.lt).

Dalyvis privalo pateikti aktualius savo duomenis ir atsako už jo pateiktų duomenų teisingumą. Jeigu asmuo buvo rekomenduotas kito asmens, jis turi patikrinti ir patikslinti pateiktus duomenis.

Konkurso metu renkamų duomenų valdytojas – konkurso organizatorius UAB „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 131, Kaunas, el. paštas marketingas@officeday.lt.

UAB „SANITEX“ rinks ir tvarkys šiuos konkurso dalyvių asmens duomenis:

 • Vardas ir pavardė;
 • Asmens kodas (tik prizą laimėjusių konkurso dalyvių);
 • El. pašto adresas;
 • Telefono numeris;

Konkurso dalyvis, kuris registracijos formoje tinklapyje www.sauniausiakomanda2021.lt  nepateiks privalomų asmens duomenų, negalės dalyvauti konkurse.

Konkurso metu surinkti asmens duomenys valdomi asmens sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas užpildant registracijos formą tinklapyje www.sauniausiakomanda2021.lt.  Konkurso dalyvis turi teisę bet kuriuo metu kreipdamasis elektroniniu paštu marketingas@officeday.lt atšaukti savo sutikimą rinkti ir tvarkyti savo asmens duomenis, nedarant poveikio jo duomenų rinkimo ir tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui. Konkurso dalyviui atšaukus savo sutikimą, konkurso dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir konkurse nebedalyvauja.

Konkurso dalyvių duomenys yra naudojami šiais tikslais:

 • informacijos, susijusios su konkursu, teikimui, tvarkymui ir apdorojimui;
 • konkurso vykdymui, viešinimui;
 • konkurso kokybės užtikrinimui;
 • problemų, susijusių su konkursu vykdymu, sprendimui;
 • prizų konkurso laimėtojams pristatymui ir atsiėmimui;
 • mokesčių už konkurso prizų laimėjusį dalyvį/ius sumokėjimui;
 • kitais teisėtais su konkurso vykdymu susijusiais tikslais.

Konkurso dalyvių duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims tiek, kiek tai yra susiję su konkurso vykdymu:

 • organizatoriui teikiami dalyvių duomenys, reikalingi konkurso laimėtojams išrinkti, su jais susisiekti bei perduoti prizus;
 • Valstybinėms institucijoms teikiami dalyvių duomenys, reikalingi taikomų mokesčių sumokėjimui;
 • kitais teisėtais Lietuvos Respublikos įstatymuose apibrėžtais atvejais ir tvarka.

Dalyvių asmens duomenys saugomi tris mėnesius po konkurso pabaigos, išskyrus duomenis, reikalingus taikomų mokesčių už konkurso prizą laimėjusį dalyvį sumokėjimui, kurie saugomi 10 metų po konkurso pabaigos.

Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į konkurso organizatorių elektroniniu paštu marketingas@officeday.lt ir prašyti, kad organizatorius leistų susipažinti su surinktais savo asmens duomenimis bei juos ištaisytų, jeigu organizatoriaus turimi duomenys yra neteisingi ar netikslūs, juos ištrintų arba apribotų duomenų tvarkymą, taip pat perkeltų duomenis. Jeigu įvykdžius dalyvio prašymą yra apsunkinamas tokio asmens dalyvavimas konkurse, dalyvis yra išbraukiamas iš dalyvių sąrašo ir konkurse nebedalyvauja.

Jeigu konkurso dalyvis mano, kad vykdant šį konkursą yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų apsauga, dalyvis turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai:

A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius

Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai

Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445

El. paštas ada@ada.lt

PAPILDOMA INFORMACIJA

Organizatoriai pasilieka teisę keisti taisykles bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Pranešimas apie pasikeitimus bus publikuojamas Facebook puslapyje „Officeday Lietuva“.

Konkurse negali dalyvauti UAB „Sanitex“ įmonių grupės darbuotojai bei jų šeimos nariai.

Dėl papildomų klausimų kreiptis: Tel. 8 5 278 5486, el. paštu marketingas@officeday.lt arba asmenine žinute Facebook profilyje „Officeday Lietuva“.